Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Haus Sion Maria Alm spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Haus Sion Maria Alm als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan Haus Sion Maria Alm niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Haus Sion Maria Alm aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De Haus Sion Maria Alm -site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Haus Sion Maria Alm liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Haus Sion Maria Alm. Haus Sion Maria Alm is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Haus Sion Maria Alm geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u sturen naar: Haus Sion Maria Alm, Klinglerau 18, 5760 Maria Alm/Saalfelden Oostenrijk.